Pracownie elektryczne - CKP.Stargard

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pracownie
Pracownia instalacji elektrycznych
       W pracowni instalacji elektrycznych młodzież uczy się wykonywać instalacje elektryczne jednofazowe i trójfazowe zgodnie z normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W sali znajdują się stanowiska z zasilaniem jedno i trójfazowym w systemie TN-S. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne narzędzia,oraz sprzęt potrzebny do wykonania instalacji elektrycznej mieszkaniowej jak i przemysłowej. Dodatkowo w pracowni znajduje się sprzęt kontrolno pomiarowy np. mierniki do badania skuteczności wyłączników różnicowoprądowych, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia. Młodzież na stanowiskach wykonuje układy instalacji elektrycznych oświetleniowych sterowanych przekaźnikami oraz gniazd wtykowych. Uczniowie wykonują połączenia aparatów w rozdzielnicach.
W pracowni instalacji elektrycznych kształci się w następujących kierunkach :
Zasadnicza szkoła zawodowa - elektryk
Technikum elektryczne - technik elektryk


Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego