Pracownia odnawialnych źródeł energii - CKP.Stargard

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pracownie
   TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego.
    Odnawialne źródła energii – to zasoby naturalne, które pomimo stałego zużywania powstają na nowo, ponieważ procesy ich wytwarzania trwają krótko i nadal istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie.
         
          Energia wiatru – powstaje w elektrowniach wiatrowych przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych).
 
          Energia słoneczna – powstaje przy użyciu promieniowania słonecznego za pomocą kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.
 
          Energia wodna – powstaje w elektrowniach wodnych, określa ją siła przepływu wody.
 
          Energia geotermalna – pobiera się ją z wnętrza ziemi. 
          
          Energia z biomasy  na świeżo  ( masa zielona) po fermentacji otrzymujemy gaz, a na sucho w formie peletu lub innej zamiana po przez spalanie w energię cieplną.
           
Czerpiąc energię ze słońca, ziemi, wody, wiatru czy biomasy stosujemy różne technologie. Od nich zależy jako wytworzonej energii oraz sposób wykorzystania określonego źródła w sensie optymalnym . Z tym wiąże się się też bilans ilości energii, którą musimy – niejako – zużyć, by wytworzyć prąd elektryczny lub ciepło, oraz ilość i jakość odpadów, które wprowadzamy  do środowiska podczas takiej produkcji.
W rzeczywistości możemy wyodrębnić źródła energii odnawialnej w sensie pierwotnym,- czyli słońce i ziemię oraz źródła będące nośnikami tej energii- wodę biomasę i wiatr.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego