Ośrodek egzaminacyjny - CKP.Stargard

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt
      Zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany jest przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną 
w Poznaniu, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Etap praktyczny przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym od roku 2004.
Posiada akredytację do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w następujących zawodach:
• technik elektryk,
• technik mechatronik,
• elektryk,
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
• mechanik-monter maszyn i urządzeń,
• ślusarz,
• stolarz.
    Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego